Procedura Skrag

Każdy marynarz ma prawo do skargi lub zażalenia na Arriva Shipping Polska lub armatora.

Menedżer powinien być poinformowany o skardze lub zażaleniu w chwili jej pojawienia się. Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis oraz ewentualne roszczenia i oczekiwania marynarza. Odpowiedzialność prawna Arriva Shipping Polska zaczyna się wraz z podpisaniem przez marynarza umowy z armatorem.

  • w formie pisemnej w książce skarg i zażaleń w biurze w Gdańsku

  • za pośrednictwem poczty na adres:
    Arriva Shipping Polska
    ul. Platynowa 6E/5, 80-041 Gdańsk

  • poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na: office@arrivashipping.eu

Arriva Shipping Polska zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania skargi lub zażalenia w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub zażalenia powinno zawierać dokładną datę reakcji, jak również metody komunikacji wybraną przez marynarza. Czas dochodzenia w sprawie skargi lub zażalenia dotyczących Arriva Shipping Polska jest przewidywany jako nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia otrzymania rzeczonej skargi. Czas dochodzenia w sprawie skargi lub zażalenia dotyczących armatorów ustanawia się na 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia otrzymania skargi lub zażalenia. W przypadku skargi lub zażalenia rozpatrzonego w sposób niezadowalający dla marynarza Arriva Shipping Polska zobowiązana jest przedstawić dalsze postępowanie alternatywne w celu uzyskania roszczeń marynarza.

Ważne adresy

W przypadku, gdy Skargi / Zażalenia nie zostaną rozwiązane przez proces w/w terminie 30 dni, marynarz może skontaktować się z:

Urząd Morski w Gdyni

Ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

Tel. +48 58 355 3220

Fax. +48 58 620 30 39

dumsekr@umgdy.gov.pl

Skontaktuj się z nami już dzisiaj! +48 58 352 00 06