Rekrutacja

Procedura Rekrutacji

 

Rekrutacja bazuje na następujących ogólnych zasadach:

 
  1. ​Ogłoszenia o pracy są umieszczane w internecie. Wszyscy kandydaci są uważani za odpowiednich, bez preferencji co do określonego statku lub armatora. Zgłoszenie gotowości można wysyłać w formie  formularza dostępnego poniżej.

  2. Wybór kandydatów odbywa się z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego wnioskodawcy i wymogów dla konkretnego stanowiska.

  3. Dotychczasowe doświadczenie i referencje są sprawdzane.

  4. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim.

  5. Arriva Shipping Polska weryfikuje dokumenty, takie jak: świadectwa kwalifikacji, kursy, świadectwa zdrowia, książeczka żeglarska czy paszport. Wszystkie dokumenty personelu pływającego muszą być certyfikowane zgodnie z obowiązującą konwencją STCW oraz odpowiednimi wymaganiami państwa bandery.

  6. Następnym krokiem jest akceptacja kandydata przez armatora.

  7. Podpisanie umowy o pracę oraz udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zaokrętowania i podróży.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj!
+48 58 352 00 06